top of page

Team building

Umiejętność strategicznego myślenia, podziału ról i zadań, skutecznej komunikacji, szybkiego podejmowania decyzji i wspólnego rozwiązywania problemów to cechy, które są niezbędne zarówno w firmie jak i w dobrze zarządzanej kuchni. Jednak integracja członków zespołu jest tak samo ważna jak wyposażenie ich w umiejętności wspierające efektywność. 

 

W organizowanych przeze mnie warsztatach kulinarnych uczestnicy są zachęcani do zbudowania produktywnego zespołu, niczym w doskonale funkcjonującej gastronomii. Do zadań należy m.in. wyznaczenie szefa kuchni, pomocników, ustalenie planu działania, etapów przygotowania dania oraz ról. Praca odbywa się pod presją czasu, w trakcie której konieczne będzie poradzenie sobie z określonymi problemami, np. z niewystarczająca ilością przyborów. Wymagania te sprawiają, że sukces zespołu zależy od efektywnej komunikacji jego członków, doskonałej koordynacji działań oraz skutecznie przebiegającego procesu decyzyjnego.

 

Angażując pracowników w proces gotowania, możemy zresztą zbudować znacznie więcej niż efektywny zespół. Prowadzone przeze mnie warsztaty sprzyjają zacieśnianiu więzi między pracownikami oraz kadrą zarządzającą. Współpracownicy w mniejszym stopniu postrzegają więc siebie nawzajem jak konkurentów. Zaczynają poznawać swoje mocne i słabe strony oraz uzupełniać się, tworząc silną organizację oraz synergicznie funkcjonujący team.

Czarek_0087.jpg
bottom of page